Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Fruitteelt/wijnbouw

In de (biologische) fruitteelt en wijnbouw, is het gebruik van bestrijdingsmiddelen steeds meer aan banden. De WAVE methode (kokend heet water) is in staat om op een efficiënte manier onkruidbestrijding uit te voeren, zonder schade aan de opstand te doen. De werking van het kokende water is zo direct, dat de meeste onkruiden een grote groeiachterstand krijgen, of worden gedood. Deze effectiviteit resulteert in een lage bestrijdingsfrequntie en hiermee tot een aantrekkelijke exploitatie. In deze markt heeft WAVE mede door haar Sensortechnologie, de laagste total cost of ownership.De meest geschikte machines welke hier voor gebruikt kunnen worden zijn vetgedrukt, afhankelijk van de terreingrootte kunnen ook andere keuzes gemaakt worden uit de lichtgedrukte machines: