Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Havens

De bedrijvigheid en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, maken dat je niet met alle toepassingen (branders) in deze gebieden kunt werken. De WAVE methode (kokend heet water) is in nagenoeg al deze risicovolle gebieden de partner om de onkruidbestrijding mee uit te voeren. De WAVE methode kenmerkt zich door met minder beurten maximaal resultaat te krijgen. Schone terreinen met de laagste total cost of ownership. Iedere bolder of obstakel is voor de WAVE methode integraal aan te pakken. Er is met heet water geen brandgevaar, kortom een veilige en schone methode met een lage kostprijs.De meest geschikte machines welke hier voor gebruikt kunnen worden zijn vetgedrukt, afhankelijk van de terreingrootte kunnen ook andere keuzes gemaakt worden uit de lichtgedrukte machines: