Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Spoorwegen

Langs en in de baan is veiligheid een eerste vereiste. DE WAVE methode (kokend heet water) is bij uitstek geschikt om op een effectieve en veilige manier te worden ingezet. Het kokende water heeft voldoende energie om de onkruiden te koeken, maar te weinig om de ondergrond en infrastructuur te beschadigen. Verder brengt deze methode geen brandgevaar voor omliggende landbouwpercelen en natuurterreinen met zich mee. De effectiviteit van het hete water brengt met zich mee dat er snel en doelgerichtgewerkt kan worden, waarbij de frequentie beduidend lager ligt dan de overige methodes. Er zijn zowel machines voor in de baan als over het schouwpad.De machines die hiervoor gebruikt worden zijn op basis van de WAVE sensortechnologie en klantspecifiek. Zie voor de sensortechnologie de Sensor Machine: