Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Trottoirs / Stoepen

Om de functionaliteit van de verhardingen te borgen, worden de trottoirs ontdaan van ongewenste begroeiing. Deze kunnen op middellange termijn de risico’s van oneffenheden en valgevaar voor de burgers veroorzaken. Het laten vervuilen van deze plaatsen is ook vanuit esthetisch oogpunt vaak ongewenst. De WAVE methode (kokend heet water) kenmerkt zich door een effectieve aanpak van de ongewenste kruiden. De impact van het water is groot op de plant, waardoor de frequentie van behandelen beduidend lager is dan andere (thermische) methoden. De inzet van de WAVE machines die in alle hoeken en gaten kunnen werken wordt door veel terreinbeheerders gewaardeerd. De sensor technologie in combinatie met de hoog rendement ketels, zorgen er voor dat er ruim onder de euro 6 norm door uw gemeente kan worden gewerkt. De methode leent zich uitstekend voor de integrale aanpak van de buitenruimte. De lage druk waarmee de methode zich kenmerkt, zorgt ervoor dat er uitstekend op halfverhardingen kan worden gewerkt. Dit resulteert in een laagste total cost of ownership ten opzichte van andere (heet water) methoden.De meest geschikte machines welke hier voor gebruikt kunnen worden zijn vetgedrukt, afhankelijk van de terreingrootte kunnen ook andere keuzes gemaakt worden uit de lichtgedrukte machines: