Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Winkelcentra

In een winkelcentrum is rust en representativiteit belangrijk. Ook het onderhoudsniveau van de verhardingen is een belangrijk item op deze representatieve omgeving. De WAVE methode (kokend heet water) kan zonder brandgevaar tot aan de gevels worden toegepast. De wortel hals van het onkruid wordt ook aangetast door het hete water, door deze effectiviteit is de frequentie van de WAVE methode veel lager dan andere methoden. Het onkruid verpulvert en u houdt een representatief beeld, zonder dat u een extra veegronde moet in lassen. De methode is eveneens zeer geschikt voor het doden van algen en mossen. U kunt uw meubilair eveneens zonder risico met onze machines schoonhouden. De stille WAVE machines zijn bij uitstek geschikt voor het werken in deze omgeving. Er is door het gebruik van alleen heet water geen risico op brandgevaar. De meest geschikte machines welke hier voor gebruikt kunnen worden zijn vetgedrukt, afhankelijk van de terreingrootte kunnen ook andere keuzes gemaakt worden uit de lichtgedrukte machines: