Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Eric Bretveld (Wave): Markt voor chemievrij onkruidbeheer op verharding zal verharden

alinea_12783

Met de overname van Wave door zijn investeringsvehikel Packinvest, zette Erik Bretveld vorig jaar de markt voor milieuvriendelijk onkruidbeheer op verharding behoorlijk op zijn kop. De resultaten van het eerste jaar zijn zeer goed te noemen. Voor 2015 voorspelt Bretveld een aanzienlijke verharding van de markt.

Auteur: Guy Oldenkotte

Erik Bretveld, ceo van Wave, kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. ‘Wave heeft in 2014 een verdubbeling van de omzet gerealiseerd. De aandeelhouders zijn daarom tevreden over het resultaat en zijn ook positief over de vooruitzichten voor 2015.’ Bretveld heeft zich met Wave ten doel gesteld om in 2015 door te gaan op de weg om gebruikers de laagste prijzen per meter te bieden.
Bretveld: ‘Onderzoek door universiteiten en onderzoeksinstituten toont aan dat onze methode om met heet water onkruid op verharding op een milieuvriendelijke manier te verwijderen, de meest effectieve methode per vierkante meter is.’ Wave is daarom volgens Bretveld hard op weg om de Europese marktleider op het gebied van heetwatertechnologie te worden. Overigens wil Wave niet alleen voor de laagste prijs per meter gaan; het bedrijf heeft ook de ambitie om de laagste aanschafprijs op de markt te zetten. Bretveld: ‘Onze prijsstrategie voor 2015 zal de markt nog meer op scherp zetten.’

Klaar voor de nieuwe wet
Bretveld voorziet voor 2015 wel dat het commerciële spel harder gespeeld zal worden. De NCO, de belangengroep van niet-chemische onkruidbestrijders, heeft als een soort vriendenclub de markt voor niet-chemisch onkruidbeheer opengebroken. Maar het lijkt erop dat het inmiddels ‘ieder voor zich en god voor ons allen’ is. Voor veel bedrijven binnen de NCO is dat wennen, maar Wave is klaar voor een dergelijke benadering, zegt Bretveld strijdlustig.
De verharding van de markt voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding op verharding is mede te danken aan het kabinet, zo meent Bretveld. ‘De Tweede Kamer praat al jaren over de invoering van een wet die gemeenten verplicht om onkruid op verharding op een milieuvriendelijke manier aan te pakken. Maar er is nog altijd geen helder besluit genomen. De overheid wil een einde aan het gebruik van chemische middelen. Het aantal nieuwe bedrijven die claimen een oplossing te bieden is het afgelopen jaar toegenomen, waardoor er nu meer spelers strijden om een stuk van de taart.’
Bretveld geeft overigens ook de pers de schuld van het onduidelijke speelveld dat is ontstaan. Zonder namen te noemen: ‘Het is ronduit irritant dat er nog stukken verschijnen in de vakpers waarin uitgebreid wordt beschreven dat Roundup de goedkoopste oplossing zou zijn. Afgezien van het feit dat dit inmiddels volstrekt achterhaald is, geeft dit ook een fout signaal af. Het is de taak van de vakpers om de markt te informeren over de werkelijke stand van zaken, namelijk dat chemie op verhardingen passé is. Waarom schrijf je er dan nog over?’
Lange tijd zag het ernaar uit dat de wet van kracht zou worden in november van dit jaar, maar vlak voor het kerstreces van 2014 besloot staatssecretaris Mansveld de deadline voor het verbod op chemie op verhardingen door te schuiven naar begin 2016. Volgens Mansveld zou er nog te veel onduidelijkheid zijn over de invulling van laagrisicomiddelen die als alternatief kunnen dienen. Mansveld zou voorzien dat de leveranciers die claimen een oplossing te hebben, dit jaar nog agressiever de markt op gaan om deze proberen te slijten.
‘Wave zal zeker niet voor hen onderdoen’, waarschuwt Bretveld. ‘Daarbij zal onze samenwerking met Antea Group vanaf dit jaar zijn vruchten gaan afwerpen.’ Bretveld wijst op de overeenkomst om de Wave-methode op te nemen in GBI 6, de kennisdatabank van Antea Group voor gemeenten. ‘Gemeenten kunnen daarin direct zien wat de totale kosten zullen zijn voor de milieuvriendelijke bestrijding van onkruid op verharding in hun gemeente. Dankzij deze samenwerking kunnen we de onkruidbestrijdingsparameters nu verder bespreken, uitwerken en aanpassen. Daarnaast wil Wave die kennis inzetten om gemeenten beter voor te lichten en te informeren. De tijd dat de concurrentie oude argumenten kon gebruiken om hun methode te positioneren, is voorbij’, waarschuwt hij. De directeur van Wave is dan ook blij dat de concurrenten juist nu met hun nieuwe producten en slogans komen. ‘Dan kunnen we straks nog beter aan onze klanten en prospects de verschillen toelichten en uitleggen waarom wij de beste keuze zijn.’

Bretveld verwacht dat ook dit jaar verschillende nieuwe uitbreidingen deel zullen uitmaken van het productportfolio van Wave. ‘De Wave Mini en de Wave 3P, die in 2014 zijn geïntroduceerd, zijn goed ontvangen. En met de feedback vanuit de markt zijn we nu bezig nieuwe innovaties uit te werken.’ De handmachine uit de Mini-serie kan op ieder eenvoudig onderstel worden geplaatst, zoals een kruiwagen, bolderkar of quad. De machine wordt aangesloten op een tuinslang, waardoor je beschikt over een continue watertoevoer. Door de compacte uitvoering laat de machine zich snel naar iedere uithoek van een terrein brengen om daar zijn werk te doen. Eventueel kan een en ander ook gecombineerd worden met een compacte watertank, zodat de machine ook standalone kan werken.
Het verdiepen en verbreden van het sortiment machines is de trend bij Wave. Dus zowel kleinere machines, bijvoorbeeld voor hoveniers in kleinere tuinen, als oplossingen voor grootschalige toepassingen waar de snelheid van werken en de laagste prijs per meter doorslaggevend zijn. ‘In 2016 zullen wij de Europese marktleider in dit segment zijn.’

Buitenland
Wave is voornemens om in 2015 behalve op de Nederlandse markt ook in andere Europese landen nadrukkelijker aan de slag te gaan. ‘Vorig jaar zijn we samenwerkingen aangegaan met partners in Frankrijk, Engeland en Ierland. Daar komen dit jaar zeker partners in Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Zwitserland bij.’
De verharding van de strijd om het leveren van milieuvriendelijke methodes voor onkruidbestrijding op verharding is opmerkelijk. De markt is relatief jong en heeft grote potentie. ‘Niemand is gebaat bij de wildgroei aan loze beloftes die worden gedaan. De budgetten van de gemeentes zijn beperkt, waardoor de prijs een belangrijke rol zal spelen. Er wordt nu al veel bezuinigd op het onderhouden van de kwaliteit van de leefomgeving. Als we nu niet ingrijpen, zal die kwaliteit nog verder achteruitgaan en dat zal uiteindelijk iedereen in de portemonnee treffen: niet alleen gemeenten die investeringen hebben gedaan in inferieure oplossingen, maar ook huiseigenaren die de waarde van hun woning zien dalen omdat de kwaliteit van de leefomgeving wordt aangetast.’