Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Is de WAVE duur in verhouding met andere onkruidbestrijdingsmethoden?

Vergelijkend onderzoek wijst uit dat de WAVE-methode niet de goedkoopste onkruidbestrijdings-methode is (chemische onkruidbestrijding is goedkoper). Echter blijkt uit ditzelfde onderzoek dat de WAVE wel de effectiefste en milieuvriendelijkste methode is om onkruid te bestrijden. In tegenstelling tot andere onkruidbestrijdingsmethoden kan de WAVE het onkruidniveau terugdringen in plaats van het alleen te beheersen. WAVE is wel een goedkope methode op de lange termijn, omdat de onkruiddruk afneemt en er dus minder onkruidbestrijding hoeft plaats te vinden.

Aangezien de WAVE de (half)verhardingen niet beschadigt, worden op de lange termijn bovendien kosten bespaard op herstelwerkzaamheden aan deze verhardingen. De meerwaarde van de WAVE is dus niet alleen dat het kwalitatief goede onkruidbestrijding is, maar ook dat het op de meest milieuvriendelijke en duurzame manier wordt uitgevoerd.