Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Zijn er onkruidsoorten resistent tegen de WAVE?

Nee, iedere onkruidplant laat zich koken, ook hardnekkig onkruid. Thermische onkruidbestrijding werkt bij alle planten hetzelfde. Dit in tegenstelling tot chemische onkruidbestrijdingsmethoden, waar steeds vaker wordt geconstateerd dat planten resistent raken tegen de werkzame stof (veelal glyfosaat).

Zelfs harnekkige onkruiden met een groot wortelnetwerk, zoals paardenbloem, heermoes e.d., worden met de WAVE methode effectief bestreden. Hiervoor zullen wel meerdere behandelingen nodig zijn, omdat het wortelnetwerk veel reserves heeft opgebouwd en tot dieper in de grond reikt. Bij elke behandeling met het hete water van de WAVE machine raakt het wortelstelsel verder uitgeput, totdat het onkruid niet meer terugkomt.