Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Geen uitzondering meer voor laagrisicomiddelen

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer per brief laten weten bij het verbod op onkruidbestrijding op verhardingen en groen buiten de landbouw geen uitzondering meer te willen maken voor laagrisicomiddelen.

Tot voor kort was er nog sprake van een verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, met uitzondering van laagrisicomiddelen. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer onlangs laten weten dat die uitzonderingspositie wat haar betreft niet doorgaat.

Een Kamermeerderheid maakte eind vorig jaar kenbaar dat het niet gewenst is dat middelen tijdelijk moeten verdwijnen, omdat pas rond 2020 een Europese lijst met laagrisicomiddelen wordt verwacht. Tijdens een Kamerdebat in mei meldde de staatssecretaris daarom dat zij de Kamer voor de zomer zou informeren over een nationale lijst van laagrisicomiddelen. In de Europese wetgeving staat omschreven welke stoffen niet in laagrisicomiddelen zullen zitten.

Juist die definitie van de term laagrisicomiddelen lijkt nu de aanleiding te zijn voor het intrekken van de uitzondering. Op Europees niveau zijn namelijk nog geen criteria opgesteld die aangeven welke middelen er precies onder laagrisicomiddelen vallen. Mansveld wil niet op de Europese richtlijnen vooruitlopen door zelf al criteria op te stellen, omdat ze wil voorkomen dat middelen door veranderende criteria eerst niet en vervolgens weer wel mogen worden gebruikt.

Mansveld baseert haar uitspraak op bevindingen van het RIVM, dat stelt dat grootschalig gebruik van laagrisicomiddelen alsnog risico’s voor het oppervlaktewater zal vormen.