Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Het aftellen is begonnen

Begin 2016 is het in Nederland verboden onkruid op straten, stoepen en pleinen nog langer met chemicaliën te bestrijden. De eerste Nederlandse gemeenten zijn inmiddels overgestapt op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes, zoals die van WAVE. Andere gemeenten bereiden zich momenteel voor op de overstap naar duurzame onkruidbestrijding. WAVE is er helemaal klaar voor.

Chemische onkruidverdelgers mogen tot begin 2016 alleen nog onder strikte voorwaarden gebruikt worden. Zo mag er nu nog maximaal twee keer per jaar met glyfosaathoudende middelen zoals Roundup gespoten worden. Verwonderlijk zijn deze beperkende maatregelen en het aanstaande verbod allerminst. Het niet-afbreekbare glyfosaat is weliswaar bijzonder effectief, maar heeft als onoverkomelijk nadeel dat het na gebruik in het oppervlakte- en grondwater terechtkomt. Daardoor kan deze pesticide gevaar opleveren voor zowel het milieu als de volksgezondheid.

Duurzaam

In dat kader is het begrijpelijk dat steeds meer gemeenten voor de op alle fronten duurzame WAVE methode kiezen. Het gebruik van glyfosaat is weliswaar relatief goedkoop, maar dat voordeel gaat alleen op voor de korte termijn. WAVE levert met beheersbaar budget op de langere termijn een constante en betere beeldkwaliteit zonder dat er enige schade wordt toegebracht aan het de ondergrond, de omgeving en het milieu.

Bovendien veroorzaakt de WAVE methode nauwelijks CO2-emissie en springt WAVE bijzonder zuinig om met zowel water als energie. Heet water biedt, zo blijkt uit internationaal onderzoek, de hoogste kwaliteit met de minste inzet.

De machines van WAVE zijn daarnaast in staat om oppervlaktewater geschikt te maken voor gebruik in het doseersysteem, zodat het niet nodig is om schaars drinkwater te gebruiken. Het oppervlaktewater vloeit na gebruik onvervuild en volledig terug in de natuur en vormt zo een duurzame cirkel.