Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Effectief onkruid bestrijden met machines van WAVE

Met producten van WAVE onkruidbestrijding, onkruid bestrijden door middel van het gebruik van heet water. De WAVE onkruidbestrijding methode bestrijdt onkruid met 100% heet water van circa 98 graden Celsius.

Onkruid bestrijden met water

Water is één van de beste energiedragers in de natuur en de WAVE onkruidbestrijding methode maakt daar zo efficiënt mogelijk gebruik van. Bovengrondse delen van de plant sterven af en na het onkruid bestrijden raken ook de onkruidwortels verder uitgeput. Met de WAVE onkruidbestrijding methode wordt bestrijden op een duurzame manier aangepakt. De vrijgekomen energie maakt de celstructuur van de plant kapot.

Bekijk nu onze producten om onkruid te bestrijden

De WAVE series bestaan uit 3 handmachines en 3 opbouwmachines om onkruid te bestrijden. Bij alle machines wordt het onkruid gericht bestreden, met een praktische handlans, via een handbediend doseersysteem of via sensortechniek. Alle machines kunnen met oppervlaktewater worden gevuld. Door de veilige werking en lage druk kunnen de machines eenvoudig, praktisch en op alle verhardingen onkruid bestrijden. Daarnaast zal door het gebruik van water, het bestrijden op een duurzame en milieuvriendelijke manier worden gedaan. Er worden voor het onkruid bestrijden dus geen chemische middelen gebruikt waar vergunningen voor nodig zijn.

Onkruid bestrijden met WAVE machines

De WAVE machines zijn ontwikkeld om onkruid te bestrijden in de openbare ruimte. WAVE onkruidbestrijding is meer dan beheren en dringt het onkruid daadwerkelijk terug. De WAVE onkruidbestrijding methode is in staat om met een beheersbaar budget gedurende het jaar een betere onkruid bestrijding te leveren. Op de lange termijn valt het kostenvoordeel van chemische onkruidbestrijding dan ook weg ten opzichte van de WAVE onkruidbestrijding methode. Met de WAVE onkruidbestrijding methoden kunt u dus bestrijden op een effectieve en duurzame manier. WAVE onkruidbestrijding heeft dan ook een kleine ‘carbon footprint’ of ecologische voetafdruk: een weergave van de mate waarin een iets of iemand het wereldwijde milieu belast. De geringe CO2 emissie die nog overblijft, compenseren wij via trees for all.

Onkruid bestrijden met de volgende machines van WAVE:

Mini Series 11/4
Mid Series 22/8
High Series 75/30
3P Series 70/28
XL Series 120/34
Sensor Series 2.0 400/34

onkruid bestrijden WAVE