Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Uitstel beantwoording kamervragen wijzigingsbesluit

Uitstel beantwoording kamervragen wijzigingsbesluit

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de kamer laten weten dat het haar niet lukt de Kamervragen over wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biocide binnen de gevraagde termijn te beantwoorden. De beantwoording wordt uitgesteld tot 9 oktober.

166 Vragen

Verschillende fracties binnen de vaste commissie voor Economische Zaken hadden de 166 vragen over de Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden op 4 september schriftelijk ingediend. De Kamerleden hadden met name vragen over het verbod op laagrisicomiddelen, de gevolgen voor het milieu van alternatieve methoden en de uitzondering van sport- en recreatieterreinen op het verbod.

Mansveld stelt dat ze „de antwoorden op enkele technisch-inhoudelijke vragen nader wil afstemmen met kennisinstellingen”.

Wijzigingsbesluit

Doel van het wijzigingsbesluit is het instellen van een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De voorgenomen maatregel geldt alleen voor verharde oppervlakken (alle typen bestrating zoals tegels, klinkers maar ook materialen als grind en gravel). In 2017 zal de maatregel worden uitgebreid tot het professionele gebruik van middelen op onverharde oppervlakken (overige niet-landbouw terreinen).

Voor situaties waarbij chemische onkruidbestrijding de enige mogelijkheid is, zoals op bepaalde  industrieterreinen en sport- en recreatieterreinen, blijft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. Inzet van middelen blijft ook toegestaan bij het bestrijden van bepaalde soorten onkruid zoals Amerikaanse vogelkers, Japanse Duizendknoop of Reuzenberenklauw.