Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Verbod op glyfosaat blijft van kracht

home

Recente berichtgeving over de verkrijgbaarheid van glyfosaat houdende pesticides leidde links en rechts tot de nodige verwarring. Het is en blijft echter een feit dat het begin januari 2016 in Nederland verboden is onkruid op straten, stoepen en pleinen nog langer met chemicaliën te bestrijden.

Lukas Florijn, adviseur Milieubeleid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieubeleid weet precies waar die verwarring vandaan komt en geeft desgevraagd tekst en uitleg: “Elke werkzame stof die in een gewasbeschermingsmiddel zit, wordt in Europa eens per tien jaar beoordeeld. Voor glyfosaat zou dat aan het einde van dit jaar gebeuren. Die herbeoordeling (door Duitsland) vergt nog wat extra tijd, dus is die datum met een half jaar verschoven. Gedurende die periode mag de stof gewoon worden geproduceerd en op de markt worden gebracht. Uiterlijk juni 2016 wordt over de stof gestemd door de Europese lidstaten.”

“Daarnaast is het een feit dat een voorstel van de Partij voor de Dieren om glyfosaat na 31 december 2015, wanneer de EU-vergunning afloopt, in de ban te doen, net geen meerderheid in de Milieucommissie van het Europees Parlement haalde. Deze zaken staan echter helemaal los van de door de Nederlandse overheid aangekondigde maatregelen: per 1 januari 2016 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen sowieso verboden; zelfs wanneer het om een middel zou gaan dat eventueel wel door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurd is.”