Wave zal verdergaan als Heatweed Technologies

Bezoek website
WAVE Europe B.V.

Zeeland klaar voor chemievrij beheer van verhardingen

De dertien Zeeuwse gemeenten, het Waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland hebben onlangs de definitieve route uitgestippeld naar het ‘chemievrij beheer van verhardingen’. Daartoe is het project ‘Schoon Water Zeeland’ opgestart.

Zoals bekend mogen Nederlandse gemeenten en provincies vanaf 2016 geen chemische middelen meer gebruiken bij vegen en onkruidvrij houden van stoepen en straten; vanaf 2017 geldt dat ook voor openbaar groen en sportvelden. Belangrijkste reden is dat door het uitbannen van agressieve chemische middelen het oppervlakte- en grondwater zuiver blijft.

De aftrap voor dit project werd begin deze maand gegeven tijdens een bijeenkomst in congrescentrum Stenge in de gemeente Borssele. Daarbij was ook WAVE dealer DTH uit Hendrik Ido Ambacht van de partij.

Deelnemers aan het project ‘Schoon Water Zeeland’ brengen nu in kaart hoe de duurzame doelstellingen voor 1 januari 2016 gerealiseerd kunnen worden. De praktijk wijst uit dat chemievrij beheer heel goed uitvoerbaar is. In de provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld voert nu al 52% chemievrij beheer uit op verhardingen, 82% in het openbaar groen en 13 % op de sportvelden.

Niet alleen provincies en gemeenten stappen nu reeds over; ook tal van bedrijven hebben inmiddels voor duurzame onkruidbestrijding gekozen. De Brabantse bierbrouwer Bavaria was in dat kader één van de voorlopers.

Ook in onze buurlanden is chemievrij beheer een hot issue. In Vlaanderen mag nu al geen enkele openbare dienst meer gebruik maken van bestrijdingsmiddelen als glyfosaat voor regulier onderhoud. In Duitsland is het gebruik van glyfosaat en vergelijkbare middelen inmiddels verboden op verkeers- en bedrijfsoppervlakten.